Gün :13 Şubat 2020

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

Nükleer Düzenleme Kurumundan: 13.02.2020-31038 Resmi Gazete NÜKLEER İHRACAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen …

Nükleer İhracat Kontrolü YönetmeliğiRead More »