Gün :21 Şubat 2020

Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Konu :Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi Sayı :21655650-351.01 21.02.2020 / 52533995     DAĞITIM YERLERİNE Sarı hattan kırmızı hatta çevirmelere ilişkin BİLGE sistemi üzerinde yapılan incelemelerde, hat değişikliği gerekçesinin girildiği alanların eksik doldurulduğu veya net bir şekilde doldurulmadığı görülmüştür. Örnek olarak; “Tespit”, “Risk analizi”, …

Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği GerekçesiRead More »

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 21.02.2020-31046 (1.Mükerrer) Resmi Gazete GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın …

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »