Gün :6 Mart 2020

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)

Ticaret Bakanlığından: 06.03.2020-31060 Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

Ticaret Bakanlığından: 06.03.2020-31060 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/5) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/28) kapsamında yürürlükte bulunan dampinge …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)Read More »