Gün :12 Mart 2020

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (7223 Sayılı Kanun)

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU (Kanun No:7223) 2.03.2020-31066 Resmi Gazete  (Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.) Kabul Tarihi: 5/3/2020 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve …

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (7223 Sayılı Kanun)Read More »