Aylar: Nisan 2020

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 25.04.2020-31109 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dayanak Madde 3 – Bu Yönetmelik, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci, 10 uncu, 13 üncü, ek 1 inci ve geçici …

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

Ticaret Bakanlığından: 14.04.2020-31099 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/7) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Hero Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tahıllı kaşık maması”na yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)Read More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

Ticaret Bakanlığından: 14.04.2020-31099 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/5) Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)Read More »

İGMD’nin “Ordino Teslimi” konulu yazısı

Bilindiği gibi İGMD, Yasal dayanağı olmayan bir belge hakkında UTİKAD ile Vapur Donatanları Ve Acenteleri Derneği’ne 10 Nisan 2020 tarih ve 2020/1782-BU sayılı “Ordino Teslimi” konulu yazı yazmıştı.  Söz konusu yazı hakkında Gümrük Müşavirleri Birliği-GMB grubu olarak kamuoyuna açık  yorum yapma ihtiyacı duyduk. Sayın, İGMD Yönetimi, Bilindiği üzere, ordino uygulaması 24.06.1981 tarihli, 17380 sayılı Resmi Gazete’de …

İGMD’nin “Ordino Teslimi” konulu yazısıRead More »

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Cumhurbaşkanlığından: 08.04.2020-31093 Resmi Gazete Konu: Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu GENELGE 2020/6 Dünya ticareti; ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara gırış stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, uluslararası ticarette pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin özellikleri ve ülkemizin 2023 vizyonu, ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir …

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Ticaret Bakanlığından: 08.04.2020-31093 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kösele San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)Read More »

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)

Ticaret Bakanlığından: 07.04.2020-31092 Resmi Gazete LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihracatının düzenlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ön izin alınacak eşya MADDE …

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)Read More »

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-140.04  24.03.2020 / 53463767 Konu   :İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :16.03.2020 tarihli ve 53246796 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)” kapsamı eşyanın serbest bölgelere …

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracatRead More »

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

Ticaret Bakanlığından: 02.04.2020-31087 Resmi Gazete TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/19) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar …

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 01.04.2020-31086 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir ay içinde” ibaresi “bir yıl içinde ortalama” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »