Gün :15 Mayıs 2020

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

Ticaret Bakanlığından: 15.05.2020-31128 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/8) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen Gümrük Kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Gümrük …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)Read More »