Gün :9 Haziran 2020

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)

9 Haziran 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31150 CUMHURBAŞKANI KARARI  Karar Sayısı: 2635 Ekli ” İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Ka rar” ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. 8 Haziran 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İHTİSAS …

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)Read More »