Gün :2 Temmuz 2020

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali Yükümlülük

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu :Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali Yükümlülük Sayı :18723479-240  29.06.2020 / 55276730 İlgi: a) 24.03.2016 tarihli ve 14793290 sayılı yazımız. b) 05.10.2017 tarihli ve 28447926 sayılı yazımız. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük uygulamalarına …

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı İlave Gümrük Vergisi – Ek Mali YükümlülükRead More »

MEDOS-Islak İmza (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.01.01 Konu   :MEDOS-Islak İmza 01.07.2020 / 55167132 DAĞITIM YERLERİNE   İLGİ:  a) 21.04.2020 tarih ve 54001525 sayılı yazımız. b) 05.05.2020 tarih ve 54212348 sayılı yazımız. İlgi (b) de kayıtlı yazımız ile AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde …

MEDOS-Islak İmza (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Geri Verme, Tercihli Menşe İspat Belgeleri (Gümrükler Genel Md)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.01.01 Konu   :Geri Verme– Tercihli Menşe İspat Belgeleri 29.06.2020 / 55167062 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen ve serbest dolaşıma giriş esnasında gümrük idaresine sunulmayan tercihli menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED dolaşım belgesi gibi) ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreleri içinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde …

Geri Verme, Tercihli Menşe İspat Belgeleri (Gümrükler Genel Md)Read More »