Aylar: Ağustos 2020

Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından:  29.08.2020-31228 Resmi Gazete VETERİNER BİYOLOJİK NUMUNELERİNİN ALINMASI, NAKLEDİLMESİ, İTHALATI, İHRACATI VE LABORATUVAR ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, …

Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair YönetmelikRead More »

2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :96603261-120.01.06  25.08.2020 / 56847439 Konu :2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 24.02.2020 tarihli ve 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın …

2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın TransitiRead More »

Venezuela TGA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :16934678-724.02.02 Konu   :Venezuela TGA 20.08.2020 / 56709365 DAĞITIM YERLERİNE  Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın (TGA) onaylanması hakkında Karar 1 Haziran 2020 tarihli ve 31142 (1. Mükerrer) …

Venezuela TGA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)Read More »

Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2020/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-010.06.01 Konu :Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti GENELGE (2020/22) İlgi :26.12.2012 tarihli, 2012/39 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgenin 1 inci maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir. “Gümrük kıymetinin bu şekilde belirlenememesi durumunda ise, 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.” Bilgi ve gereğini rica ederim.   Rıza …

Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2020/22)Read More »

Yüz siperliklerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı: 64597866-130-E.17489                                                                                   13.08.2020 Konu: Yüz siperliklerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı İlgi: a) 21/05/2020 tarihli özelge talep formunuz. b) 05/06/2020 tarihli özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “3926.90.97.90.18” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu …

Yüz siperliklerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranıRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20)

Ticaret Bakanlığından: 18.08.2020-31217 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/22) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 3923.21.00.00.11, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11, 3923.30.10.00.19, 3924.10.00.00.21, 3924.10.00.00.22, 3924.10.00.00.29, 3924.10.00.00.31, …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20)Read More »

Randevulu Sanal Sıra Sistemi-RSS (Genelge 2020/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı: 21646112-700 Konu: Randevulu Sanal Sıra Sistemi GENELGE (2020/2) Bakanlığımızca, ticari eşya taşıyan araçların gümrük kapılarımıza kontrollü erişiminin sağlaması, zaman zaman kamuoyuna da yansıyan TIR parkları dışına taşan araç sıralarının oluşturduğu çevresel olumsuzlukların giderilmesi, gümrük kapılarından ihraç amaçlı araç geçişlerinin planlı, öngörülebilir ve yönetilebilir …

Randevulu Sanal Sıra Sistemi-RSS (Genelge 2020/2)Read More »

Havayolu ile yapılan ihracatta acente sevk formu

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-120.05.06 Konu : Havayolu Sevk İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE    (SÜRELİ) İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, kağıt nüshasına düşülen memur şerhlerinin de sistemde takip edilmesi hedeflenmektedir Bu amaçla; havayolu ile yapılan ihracat işlemlerinde eşyanın fiilen gümrük gözetimine alınıp alınamadığının sistemsel olarak kontrol edilebilmesi …

Havayolu ile yapılan ihracatta acente sevk formuRead More »

Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannameler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-161.02.01 27.07.2020 / 56154872 Konu   :Müşavir Blokesi   DAĞITIM YERLERİNE   Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylarda, BİLGE sisteminde Gümrük Müşavirinin herhangi bir sebeple blokelenmiş olduğu durumlarda, beyannamelerin işlemlerinin tamamlanamadığından bahisle söz konusu beyannamelerin kapatılamadığı ve Genel Müdürlüğümüzce kapatılmaları talep edilmektedir. BİLGE sisteminde halihazırda TCGB 54 nolu alandaki gümrük …

Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannamelerRead More »

COVID-19 Tedbirleri kapsamında hayvan ithalatı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-111.01 28.07.2020 / 56162246 Konu   :COVID-19 Tedbirleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 17.03.2020 tarihli ve 20117910-111.01/00053274954 sayılı dağıtımlı yazımız. b) 06.05.2020 tarihli ve 20117910-111.01/00054207286 sayılı dağıtımlı yazımız. İlgide kayıtlı yazılarımız konusu hususlarla bağlantılı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 23.07.2020 tarihli ve 2057624 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir. Söz konusu yazıda, …

COVID-19 Tedbirleri kapsamında hayvan ithalatıRead More »