Gün :11 Ağustos 2020

Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannameler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-161.02.01 27.07.2020 / 56154872 Konu   :Müşavir Blokesi   DAĞITIM YERLERİNE   Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylarda, BİLGE sisteminde Gümrük Müşavirinin herhangi bir sebeple blokelenmiş olduğu durumlarda, beyannamelerin işlemlerinin tamamlanamadığından bahisle söz konusu beyannamelerin kapatılamadığı ve Genel Müdürlüğümüzce kapatılmaları talep edilmektedir. BİLGE sisteminde halihazırda TCGB 54 nolu alandaki gümrük …

Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannamelerRead More »

COVID-19 Tedbirleri kapsamında hayvan ithalatı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-111.01 28.07.2020 / 56162246 Konu   :COVID-19 Tedbirleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 17.03.2020 tarihli ve 20117910-111.01/00053274954 sayılı dağıtımlı yazımız. b) 06.05.2020 tarihli ve 20117910-111.01/00054207286 sayılı dağıtımlı yazımız. İlgide kayıtlı yazılarımız konusu hususlarla bağlantılı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 23.07.2020 tarihli ve 2057624 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir. Söz konusu yazıda, …

COVID-19 Tedbirleri kapsamında hayvan ithalatıRead More »

MEDOS – Manuel Düzenlenen Belgeler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.99 27.07.2020 / 56168849 Konu   :MEDOS– Manuel Düzenlenen Belgeler   DAĞITIM YERLERİNE   İLGİ   :18.12.2018 tarihli ve 39881988 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen – Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yer alan eşyalar için, – Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında yer alan …

MEDOS – Manuel Düzenlenen BelgelerRead More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 11.08.2020-312010 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 574 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »