Aylar: Ağustos 2020

MEDOS – Manuel Düzenlenen Belgeler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.99 27.07.2020 / 56168849 Konu   :MEDOS– Manuel Düzenlenen Belgeler   DAĞITIM YERLERİNE   İLGİ   :18.12.2018 tarihli ve 39881988 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazımızda belirtilen – Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yer alan eşyalar için, – Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında yer alan …

MEDOS – Manuel Düzenlenen BelgelerRead More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 11.08.2020-312010 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 574 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »