Aylar: Eylül 2020

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Görüş)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-622.0l[GGM-ASGARİ ÜCRET TARİFESi] Konu : 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari …

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Görüş)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından:  30.09.2020-31260 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Götürü teminat uygulamasından; a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler, b) 527ncimadde uyarınca antrepo işleticileri, yararlanabilir.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2020/4)

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2020/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge’nin amacı 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (2) …

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2020/4)Read More »

Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun) (Madde 232-615)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri A) Tüzel kişiliğin kazanılması MADDE 232– (1) Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme üçüncü kişilere karşı geçersizdir. B) Temsil I – Kapsam MADDE 233- (1) Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve …

Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun) (Madde 232-615)Read More »

Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :17474625-162.01 Konu :Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması 25.08.2020 / 56781453 DAĞITIM YERLERİNE İlgi :Orta Akdeniz GDTBM’nin 04.08.2020 tarihli ve 56309470 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sızdırmaz conta ticari ismiyle tanımlanan eşya için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunulduğu, Mersin …

Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın SınıflandırılmasıRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)

Ticaret Bakanlığından: 12.09.2020-31242 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)Read More »

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 11.09.2020-31241 Resmi Gazete TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinde yer alan hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar …

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel TebliğiRead More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Ticaret Bakanlığından:  10.09.2020-31240 Resmi Gazete YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği TebliğiRead More »

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı     :18330076/010.06/185870                                                                           03.09.2020 Konu   :Atık İthalatı   GENELGE 2020/22 BIRINCT BOLUM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların …

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)Read More »

Havayolu Sevk İşlemleri (İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :73421605-120.05.06   28.08.2020 / 56981145 Konu :Havayolu Sevk İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 10.06.2020 tarihli ve 73421605-142/00054904319 sayılı yazımız. b) 12.08.2020 tarihli ve 73421605-120.05.06/00056521280 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazılarımız konusu “Havayolu Acente Uygulaması”na ilişkin olarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile 24.08.2020 tarihi itibariyle bir hafta süre ile taşıma şekli …

Havayolu Sevk İşlemleri (İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)Read More »