Gün :9 Eylül 2020

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı     :18330076/010.06/185870                                                                           03.09.2020 Konu   :Atık İthalatı   GENELGE 2020/22 BIRINCT BOLUM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların …

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)Read More »