Gün :10 Eylül 2020

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Ticaret Bakanlığından:  10.09.2020-31240 Resmi Gazete YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği TebliğiRead More »