Gün :21 Eylül 2020

Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun) (Madde 232-615)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri A) Tüzel kişiliğin kazanılması MADDE 232– (1) Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme üçüncü kişilere karşı geçersizdir. B) Temsil I – Kapsam MADDE 233- (1) Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve …

Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun) (Madde 232-615)Read More »