Aylar: Ekim 2020

Yabancı Plakalı Kişisel Taşıtlar İçin Süre Uzatımı

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının izin süresi gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu tarih itibariyle süresi biten taşıtlar için ilgililerin 31.12.2020 tarihinden önce bireysel olarak kendilerine en yakın gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri …

Yabancı Plakalı Kişisel Taşıtlar İçin Süre UzatımıRead More »

DAP,DDP ve DDU teslim şekillerinde sigorta (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-165.01 Konu : Teslim Şekilleri GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 17.02.2020 tarihli ve E-85593407-165.01-00052344630 sayılı yazımız. b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.09.2020 tarihli ve E-12643810-165.01-00057449165 sayılı yazısı. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca, aynı Kanunun 28 inci maddesinin (a) …

DAP,DDP ve DDU teslim şekillerinde sigorta (GGM)Read More »

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Genelge 2020/25)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-010.06.02 Konu :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı GENELGE (2020/25) 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya …

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Genelge 2020/25)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı:3113) 22.10.2020-31282 Resmi Gazete Ekli “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. 21 Ekim 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR MADDE 1- 20/10/1999 tarihli …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 20.10.2020-31280 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası olarak 7307.91.00.00.00 GTİP’den verilen BTB kararlarının iptali hk. (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-162.01 Konu   :BTB Hk/Ateş Çelik İnş. Taah. Proj. Müh. San 08.10.2020 / 58033438  DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) Uludağ GDTBM’nin 25.05.2018 tarihli ve 34636884 sayılı yazısı. b) Uludağ GDTBM’ye muhatap 01.06.2018 tarihli ve 34778241 sayılı yazımız. c) Ege GDTBM’nin 10.08.2018 tarihli ve 36579161 sayılı yazısı. ç) Ege GDTBM’ye muhatap 26.10.2018 …

Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası olarak 7307.91.00.00.00 GTİP’den verilen BTB kararlarının iptali hk. (GGM)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)

Ticaret Bakanlığından: 17.10.2020-31277 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/22) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)Read More »

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :75705452-622.99 Konu   :İzahat Talebi 07.10.2020 / 58025341 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”, Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış …

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)Read More »

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Sayı: 73604307-519 Konu: Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve …

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »

Kanada çelik levhalar ile ilgili antidamping vergisi soruşturmasında ön kararını açıkladı

Kanada; Türkiye, Almanya ve Tayvan  menşeli çelik levhalar ile ilgili  antidamping vergisi soruşturmasında ön kararını açıkladı. Türkiye menşeli olanlarının Kanada’ya ithalinde 9 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere  geçici önlem olarak Ereğli Demir ve Çelik A.Ş. için  ihraç fiyatının %2,9’u oranında Diğer firmaların ürettiği Türk menşeli çelik levhalar için ise ihraç fiyatının %25.8’i kadar dampinge karşı …

Kanada çelik levhalar ile ilgili antidamping vergisi soruşturmasında ön kararını açıkladıRead More »