Gün :15 Ekim 2020

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :75705452-622.99 Konu   :İzahat Talebi 07.10.2020 / 58025341 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”, Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış …

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)Read More »

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Sayı: 73604307-519 Konu: Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve …

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »