Gün :17 Ekim 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)

Ticaret Bakanlığından: 17.10.2020-31277 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/22) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)Read More »