Gün :22 Ekim 2020

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Genelge 2020/25)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-010.06.02 Konu :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı GENELGE (2020/25) 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya …

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Genelge 2020/25)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı:3113) 22.10.2020-31282 Resmi Gazete Ekli “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. 21 Ekim 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR MADDE 1- 20/10/1999 tarihli …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)Read More »