Aylar: Kasım 2020

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 27.11.2020-31317 Resmi Gazete 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 …

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin TebliğRead More »

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-155.99 02.11.2020 / 58677311 Konu : Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılardan 27.08.2011 tarihli ve 28038    sayılı    Resmî    Gazetede     yayımlanarak    yürürlüğe    giren     Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada çeşitli tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan hususların …

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Kanun)

17.11.2020-31307 Resmi Gazete BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (7256 Sayılı Kanun) Karar Tarihi: 11/11/2020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) …

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Kanun)Read More »

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-162.01 09.11.2020 / 58838144 Konu   :Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk   DAĞITIM YERLERİNE Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan ticari ismi “Glitter powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu eşyanın genellikle levha halinde plastiğin muhtelif şekillerde (daire, altıgen vb.) …

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması HkRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

Ticaret Bakanlığından: 14.11.2020-31304 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Şişecam Otomotiv A.Ş., Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş., Uğurlu Cam San. ve Tic. A.Ş., Camyapı Cam Paz. İnş. Taah. …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

Ticaret Bakanlığından: 13.11.2020-31303 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 11/6/2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)Read More »

Ukrayna’ya Mal Girişinde Ön Bildirim Zorunluluğu

Ekte aslı ve tercümesi yer alan Ukrayna Maliye Bakanlığı Kararı’na istinaden  7 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ukrayna’da ithal edilecek malların ön risk analizi için  “Genel Varış Beyannamesi” uygulanmaya başlanacağı bildirilmektedir. Genel Varış Beyannamesi, transit geçişler de dahil olmak üzere malların Ukrayna’ya ithalatı için zorunlu. Genel Varış Beyannamesi, taşımacı tarafından (veya onun adına hareket eden başka …

Ukrayna’ya Mal Girişinde Ön Bildirim ZorunluluğuRead More »

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamındaki Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, korona ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği’ne ithalinde vergisi alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu’nun 28 Ekim 2020 tarihli ve …

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamındaki Medikal Ürün İthalatına İlişkin KararıRead More »

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)

Ticaret Bakanlığından: 07.11.2020-31297 Resmi Gazete BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma …

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)Read More »