Gün :10 Kasım 2020

Ukrayna’ya Mal Girişinde Ön Bildirim Zorunluluğu

Ekte aslı ve tercümesi yer alan Ukrayna Maliye Bakanlığı Kararı’na istinaden  7 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ukrayna’da ithal edilecek malların ön risk analizi için  “Genel Varış Beyannamesi” uygulanmaya başlanacağı bildirilmektedir. Genel Varış Beyannamesi, transit geçişler de dahil olmak üzere malların Ukrayna’ya ithalatı için zorunlu. Genel Varış Beyannamesi, taşımacı tarafından (veya onun adına hareket eden başka …

Ukrayna’ya Mal Girişinde Ön Bildirim ZorunluluğuRead More »