Aylar: Aralık 2020

Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 18.12.2020-31338 Resmi Gazete DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2021 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/41) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2021 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve …

Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) (Yeniden değerlendirme)

Ticaret Bakanlığından: 17.12.2020-31337 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 169) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) (Yeniden değerlendirme)Read More »

2020/24 Sayılı Genelge-Teminat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı E-52707093-106.01.05 Konu 2020/24 Sayılı Genelge-Teminat DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 05.10.2020 tarihli ve E-52707093-010.06.02-00057833979 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, serbest bölgelerde yerleşik: firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemler 30/09/2020 tarihli ve …

2020/24 Sayılı Genelge-TeminatRead More »

Suriye’den İthalinde Gümrük Hizmeti verilebilecek Eşya Listesi

 SURİYE’DEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ (03.12.2020) SIRA NO / EŞYA 1 Anason 2 Arpa 3 Badem 4 Bakla 5 Buğday 6 Çörek otu 7 Defne yaprağı 8 Kimyon 9 Kiraz 10 Kişniş 11 Külçe Metal 12 Mahlep 13 Nohut 14 Pamuk 15 Pirinç 16 Sarımsak 17 Susam 18 Ayakkabı (11.10.2019 tarihinde eklenmiştir)* 19 Kapari (0709.99.40 No.lu …

Suriye’den İthalinde Gümrük Hizmeti verilebilecek Eşya ListesiRead More »

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması-EK

Üst yazıyı görmek için TIKLAYINIZ….. ÜRÜN TANIMI TAMAMI DAMPİNG/KORUNMA ÖNLEMİNE TABİ 4’LÜ/6’LI/8’Lİ Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat) dan olanlar, kalınlık=<0,35mm;diğerleri 39206219 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Altında Yer Alan Tüm GTİP’ler Diğer poliesterlerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler 392069 Gümrük Tarife  Pozisyonu Altında Yer Alan Tüm GTİP’ler Poliüretanlardan levha, yaprak, film, folye ve şerit …

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması-EKRead More »

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : E-31429883-451.01 Konu : Eşdeğer Eşya Kısıtlaması DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine …

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)Read More »