2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Görüş)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-622.0l[GGM-ASGARİ ÜCRET TARİFESi]
Konu : 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Bakanlığımızca onaylanarak uygulamaya konulmaktadır.
Bu itibarla, 2021 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşlerinizin 09.10.2020 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir GÜNDOĞDU
Bakana. Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye ihracatçılar Meclisi
Türkiye Sanayici ve iş insanları Derneği

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği

Ankara, Bursa, istanbul, lzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir