Aylar: Şubat 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

Ticaret Bakanlığından: 20.02.2021-31400 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/5) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)Read More »

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk (Genelge 2021/5)

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk (Genelge 2021/10) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-52707093-010.06.01 Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk GENELGE (2021/5) İlgi :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge. 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü …

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk (Genelge 2021/5)Read More »

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2021/4)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-17474625-010.06.01 Konu : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması GENELGE (2021/4) İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca …

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2021/4)Read More »

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2021/3)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060320760 Konu : TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi GENELGE (2021/3)        20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede “Yabancılara İkinci El Taşıt …

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2021/3)Read More »

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2021/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060398669 Konu : TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi GENELGE (2021/2) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin …

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2021/2)Read More »

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (Genelge 2021/1)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060377371 Konu : TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi GENELGE (2021/1) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere …

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (Genelge 2021/1)Read More »

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.02.2021)

Ticaret Bakanlığından: 17.02.2021-31398 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın …

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.02.2021)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2021)

Ticaret Bakanlığından: 13.02.2021-31394 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilir. …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2021)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

Ticaret Bakanlığından: 12.02.2021-31393 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/7) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)Read More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.12.2015-29578 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 –– (1) Bu Tebliğ, …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret TarifesiRead More »