Gün :2 Şubat 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

Ticaret Bakanlığından: 28.01.2021-31378 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)Read More »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Ticaret Bakanlığından: 02.02.2021-31383 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)Read More »