Gün :3 Şubat 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

Ticaret Bakanlığından: 03.02.2021-31384 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/6) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 gümrük …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)Read More »