Gün :13 Şubat 2021

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2021)

Ticaret Bakanlığından: 13.02.2021-31394 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilir. …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2021)Read More »