Gün :17 Şubat 2021

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk (Genelge 2021/5)

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk (Genelge 2021/10) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-52707093-010.06.01 Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk GENELGE (2021/5) İlgi :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge. 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü …

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler Hk (Genelge 2021/5)Read More »

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2021/4)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-17474625-010.06.01 Konu : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması GENELGE (2021/4) İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca …

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2021/4)Read More »

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2021/3)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060320760 Konu : TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi GENELGE (2021/3)        20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede “Yabancılara İkinci El Taşıt …

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2021/3)Read More »

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2021/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060398669 Konu : TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi GENELGE (2021/2) 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin …

TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2021/2)Read More »

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (Genelge 2021/1)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-73421605-106.05-00060377371 Konu : TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi GENELGE (2021/1) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere …

TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi (Genelge 2021/1)Read More »

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.02.2021)

Ticaret Bakanlığından: 17.02.2021-31398 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın …

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.02.2021)Read More »