Gün :8 Eylül 2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2021-31592 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/44) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)Read More »