Gün :10 Eylül 2021

Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (Genelge 2021/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   : E-52707093-010.06.02-00066678948 Konu : Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. GENELGE (2021/…)   4458 sayılı  Gümrük  Kanunu’nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve  Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan …

Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (Genelge 2021/22)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)

Ticaret Bakanlığından: 10.09.2021-31594 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)Read More »