Search Results for: gümrüksüz satış mağazaları

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :40216608-169.99[GGM-019] 11.12.2019 / 50253907 Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi   DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yurt içinde serbest dolaşımda bulunan …

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura DüzenlemesiRead More »

Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :40216608-169.99 28.02.2019 / 42141716 Konu :Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm   Bilindiği üzere 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün 2018/13 sayılı Genelgesinin “BİLGE sisteminden düşüm” başlıklı 6’ncı maddesi: “Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda, işletici firmalar tarafından …

Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-010.06.02 Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması GENELGE (2018/13) 1) Gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası; “Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma …

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

İlgili Diğer Mevzuat için TIKLAYINIZ… 08.08.2017-30148 Resmi Gazete GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit …

Gümrüksüz Satış Mağazaları YönetmeliğiRead More »

Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2013/8)

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü (MÜLGA) Sayı : 72723293.010.06.01 S 023 Konu : Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı GENELGE (2013/ 8 ) Bilindiği üzere, 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin, “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu Yönetmelik; …

Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2013/8)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazaları (GSM) Depodan Eşya Sevki (Genelge 2010/21)

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.14.00.010.06.01 S 016 Konu : GSM Depodan Esya Sevki 25/05/2010 GENELGE (2010/21) Müstesarlığımıza intikal eden olaylardan, gümrüksüz satış mağazaları ve depolarından aynı gümrük müdürlüğü veya farklı gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren başka firmalara ait gümrük satış mağazası ve depolara satış suretiyle eşya devrinin yapılıp yapılamayacağı hususunda …

Gümrüksüz Satış Mağazaları (GSM) Depodan Eşya Sevki (Genelge 2010/21)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri (Genelge 2009/99)

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (MÜLGA) Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.010.06.01 S 011 Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri GENELGE 2009/99 1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak; a) Türkiye’den çıkış yapan yolcu ve nakil vasıta sürücüleri ile hizmetlilerine …

Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri (Genelge 2009/99)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması (Genelge 2009/92)

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması (Genelge 2018/13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (MÜLGA) Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.14.010.06.01 S 012 Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması GENELGE 2009/92 13 Ekim 2006 tarihli 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerinin uygulaması ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur. 1-Başvuru …

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması (Genelge 2009/92)Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler (Genelge 2009/64)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.14.00.010.06.01 Konu : Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler GENELGE (2009/64) Gümrüksüz Satış Mağazalarında satılan sigaralar üzerinde bulunması gereken bilgiler: Bilindiği gibi, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin …

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler (Genelge 2009/64)Read More »

Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş (Genelge 2015/ 4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608/010.06 Konu : Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş GENELGE ( 2015 / 4 ) Ülkemizde bulunan deniz limanlarına yıl içerisinde çeşitli zamanlarda yolcu taşımacılığı yapan kruvaziyer gemiler yanaşmaktadır. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği, kruvaziyer gemileri; “Seyahati programlanmış, derin sularda iki gün ya da …

Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş (Genelge 2015/ 4)Read More »