Search Results for: hariçte işleme

Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin …

Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)Read More »

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/ 5)

İlgili diğer mevzuatı görmek için TIKLAYINIZ…. 11.05.2007-26519 Resmi Gazete HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 tarihli ve 2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hariçte İşleme Rejimi Kararı“na istinaden hariçte işleme rejiminin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam …

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/ 5)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (Seri No:1)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 30.05.2009-27243 Resmi Gazete Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-17/8/2012-28387) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ila 149 uncu …

Gümrük Genel Tebliği (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (Seri No:1)Read More »

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2017/22)

Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2019/9) için TIKLAYINIZ.. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-010.06.01                                       (Mülga) Konu : Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında …

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2017/22)Read More »

Hariçte işleme rejimi kapsamıda fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C GUMRUK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537/010.06.01 Konu : Hariçte işleme rejimi kapsammda fatura kullanımı hk. GENELGE (2014/14) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gecici olarak ihraç edilen esyanın gümrük işlemlerinde ticari fatura istenilmesinin zaman kaybina ve mağduriyetlere neden oldugu anlaşılmaktadır. Gümrük …

Hariçte işleme rejimi kapsamıda fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14)Read More »

Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyat Tespiti (Genelge 2013/15)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 72093537-10.06.01-4508/05/2013 Konu: Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti GENELGE (2013/15) İlgi : 04/09/2009 tarihli ve 2009/94 sayılı Genelge. Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı yapılan eşyanın işlendikten sonra ithal edilecek eşyanın bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda …

Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyat Tespiti (Genelge 2013/15)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 395-414) (Hariçte İşleme Rejimi)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşysnın Ayniyat Tespiti (Genlge 2013/15) Hariçte işleme rejimi kapsammda fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14) Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) Hariçte işleme rejimi için tanımlar MADDE 395 – (1) 396 ila 414 üncü maddelerde …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 395-414) (Hariçte İşleme Rejimi)Read More »

Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… Dış Ticaret Müsteşarlığından: 27.01.2005-25709 Resmi Gazete 2005/8391 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde …

Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)Read More »

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 20.12.2006-26382 Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”na istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 – …

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)Read More »