Search Results for: transit rejimi

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. Denizyolu Basitleştirme Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görmek için TIKLAYINIZ… Ticaret Bakanlığından: 27.10.2018-30578 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 8) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak …

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)

Ticaret Bakanlığından: 27.10.2018-30578 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 10) MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir. …

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2018-30442 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve …

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)Read More »

Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi (Genelge 2011/36)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-10.06.01 4/7/2011 Konu : Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi GENELGE (2011/36) Bilindiği üzere yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Kağıtsız Beyanname Sisteminde, e-imza ile imzalanan beyanname ve beyanname eki belgeler istisnai durumlar haricinde tamamen elektronik ortamda işlem görmekte, sisteme geçilen gümrük idarelerinde …

Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi (Genelge 2011/36)Read More »

Transit Rejimi ile ilgili işlemler (Genelge 2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 13/2/2011 Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE (2012/4) Gümrük Kanununun 84 ila 92 nci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 212 ila 307 nci maddeleri ve Ortak Transit Yönetmeliği çerçevesinde (ortak) transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında aşağıda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle …

Transit Rejimi ile ilgili işlemler (Genelge 2012/4)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No: 1)

27.07.2009-27301 Resmi Gazete Gümrük Genel Teblİğİ (Transİt Rejİmİ) (SERİ NO: 1)              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gümrük mevzuatının transit rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde, gümrük mevzuatında tanımlanan asıl sorumluların, taşımacılık sektörünün temsilcisi durumundaki oda ve derneklerin bilgisayar sistemleri aracılığıyla ve ilgili oda ve derneklerin kefaleti altında BİLGE sistemine transit beyannamelerini elektronik …

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No: 1)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:3)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. 24.07.2012-28363 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, (Değişik ibare:RG-20/12/2012-28503) nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük …

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:3)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:4)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. 01.08.2017-30141 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4) BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçevesinde …

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:4)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:5)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. 01.08.2017-30141 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 …

Gümrük Genel Tebliği (TRANSİT REJİMİ) (Seri No:5)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 212-278) (Transit Rejimi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ (Değişik bölüm:RG-7/2/2013-28552) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Transit Rejimi Kapsam ve tanımlar MADDE 212 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-1/8/2017-30141) (1) Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14/11/1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 212-278) (Transit Rejimi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302)Read More »