Search Results for: yetkilendirilmiş

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 26.12.2018-30637 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğRead More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2018/22)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı        82858591-010.06.02 Konu       Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi   GENELGE  (2018/22) İlgi:23/12/2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:8) 30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile Tebliğe eklenen GK2 ve DR2 …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2018/22)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)

Ticaret Bakanlığından: 30.11.2018-30611 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 8) MADDE 1 – 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Gümrük kontrolü altında …

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)Read More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl

Ticaret Bakanlığından: 30.11.2018-30611 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-2’sine aşağıda yer alan bölümler eklenmiştir. “ TESPİT KODU TESPİT KONUSU 2018 GK2   Tespit Raporu Başına …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TeblRead More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :43482984-010.06.01 Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi Genelge (2014/8) 2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” nin 11 ve 12 nci maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş ve Rehbere ekte yer alan 21 inci madde ilave edilmiştir. Bilgi ve buna göre gereğini rica …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)Read More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-010.06.02 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması GENELGE (2017/ ) İlgi: 23/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelge’nin bir numaralı ekinde yer alan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin 9.2 nci maddesinin ikinci paragrafı, “AN9 tespit sözleşmesinin süresi AN6 ve …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)Read More »

Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-143.01.02 Konu :Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi 14.03.2018 / 32779465 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 26.05.2016 tarih ve 16275074 sayılı yazımız. b) 08.2017 tarih ve 27306979 sayılı yazımız. 20.06.2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin …

Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri ListesiRead More »

-Gümrük Genel Tebliği (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (Seri No: 6)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 07.10.2016-29850 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş …

-Gümrük Genel Tebliği (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (Seri No: 6)Read More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.12.2015-29578 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 –– (1) Bu Tebliğ, …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin TebliğRead More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 574-578) (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri MADDE 574 – (Mülga :RG-30/6/2015-29402) (Yeniden düzenleme:RG-7/10/2016-29850) (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 574-578) (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri)Read More »