Search Results for: yetkilendirilmiş

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md-Genelge 2020/1)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü GENELGE (2020/1) İlgi : 23.12.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelge  ekleri “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi”nin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile EK1.A’da değişiklik yapılmış ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” yeniden düzenlenmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Gonca Işık YILMAZ …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md-Genelge 2020/1)Read More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2019-30995 (4. Mükerrer) Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,” …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğRead More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 26.12.2018-30637 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğRead More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2018/22)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı        82858591-010.06.02 Konu       Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi   GENELGE  (2018/22) İlgi:23/12/2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:8) 30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile Tebliğe eklenen GK2 ve DR2 …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2018/22)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)

Ticaret Bakanlığından: 30.11.2018-30611 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 8) MADDE 1 – 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Gümrük kontrolü altında …

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 8)Read More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl

Ticaret Bakanlığından: 30.11.2018-30611 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-2’sine aşağıda yer alan bölümler eklenmiştir. “ TESPİT KODU TESPİT KONUSU 2018 GK2   Tespit Raporu Başına …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TeblRead More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :43482984-010.06.01 Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi Genelge (2014/8) 2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” nin 11 ve 12 nci maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş ve Rehbere ekte yer alan 21 inci madde ilave edilmiştir. Bilgi ve buna göre gereğini rica …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)Read More »

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-010.06.02 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması GENELGE (2017/ ) İlgi: 23/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelge’nin bir numaralı ekinde yer alan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin 9.2 nci maddesinin ikinci paragrafı, “AN9 tespit sözleşmesinin süresi AN6 ve …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)Read More »

Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-143.01.02 Konu :Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri Listesi 14.03.2018 / 32779465 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 26.05.2016 tarih ve 16275074 sayılı yazımız. b) 08.2017 tarih ve 27306979 sayılı yazımız. 20.06.2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin …

Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri ListesiRead More »