AB ülkelerine kuru incir, fındık ve antep fıstığı ihracatıAvrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında brüt ağırlığı 30 kg’a kadar olan bölüm  Sağlık Sertifikası ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporundan muaf tutulmuş, Brüt 30 kg üstü kuru incir, fındık ve antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünlerin  ihracatında  gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” nun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenleme yapılmıştır.