ABD Menşeli Ürünlerin İthalatında uygulanacak ek mali yükümlülük

ABD Menşeli İthalatında ek mali yükümlülük düzenlemesi yapılan ürünler ve yeni oranlar :

Pozisyon
No
Eşya TanımıEk Mali
Yükümlülük(%)
08.02Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)20
10.06Pirinç50
2106.90Diğerleri20
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler140
24.01Yaprak tütün ve tütün döküntüleri60
27.01Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar13,7
2704.00Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü10
2713.11Kalsine edilmemiş4
33.04Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları60
3904.10Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)50
3908.10Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,1210
39.26Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya60
44.01Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)10
48.02Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton20
48.04Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç)20
48.11Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç)50
5502.10Selüloz asetatdan olanlar60
7308.90Diğerleri60
8413.70Diğer santrifüj pompalar20
8479.89Diğerleri20
87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)120
9022.19Diğer amaçlarla kullanılanlar10

Yayınlanan kararda, Geçici Madde 1’de, “Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik Kararı’ndan önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır” denildi.