Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)

22.05.2019-30781 Resmi Gazete  

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 1130)

Ekli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

21 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 21/5/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Pozisyon No

 

 

Eşya Tanımı

 

Ek Mali Yllkllmlülük (%)

08.02Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)10
10.06Pirinç25
2106.90Diğerleri10
 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre)

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

 

70

24.01Yaprak tütün ve tütün döküntüleri30
27.0lTaşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri

katı yakıtlar

5
2704.00Taşkömüril, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü5
2713.11Kalsine edilmemiş4
 

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür milstahzarları 

30

3904.10Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)25
3908.10Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya-6,125
39.26Plastikten diğer eşya ve 39.01 ita 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden esva30
 

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kiltük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya

benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

 

5

 

 

48.02

Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve

karton

 

 

10

 

48.04

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş,

sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç)

 

10

 

48.11

Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş

veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç)

 

25

5502.10Selüloz asetatdan olanlar30
7308.90Diğerleri30
8413,70Diğer santrifüj pompalar10
8479.89Diğerleri10
 

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)

(steyşın vagonlar ve yarıs arabaları dahil)

 

60

9022.19Diğer amaçlarla kullanılanlar5