2018 Yılı Değişenler

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)

19.04.2019-30750 Resmi Gazete CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 1002) Ekli “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/l 0/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci …

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)Read More »

TPS-Özel Fatura (Genelge 2019/15)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-404.14 Konu : TPS-Özel Fatura GENELGE (2019/15) “KDV Genel Uygulama Tebliği” kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Özel fatura düzenleyecek yükümlüler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken özel fatura bilgileri Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden Bakanlığımıza Sistem tarafından …

TPS-Özel Fatura (Genelge 2019/15)Read More »

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)

Ticaret Bakanlığından:  18.04.2019-30749 Resmi Gazete İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/3) MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 17 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “17- Bakır ve çinko hurda ve …

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)Read More »

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)

CUMHURBAŞKANI KARARI   (Karar Sayısı: 956) 18.04.2019-30749 Resmi Gazete Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/l 0/1999tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)Read More »

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-120.99[GGM-NCTS   GÜNCELLEMELER] 18.04.2019 / 43659023 Konu   :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) İlgi      :04.04.2019 tarihli, 43194426 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızla, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak hesaplanmasına yönelik 15.04.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacağı bildirilen NCTS …

NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi (Genelge 2019/14)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 73421605-106.05 Konu : Genelge-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi GENELGE (2019/14) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. …

Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi (Genelge 2019/14)Read More »

2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-107 12.04.2019 / 43466596 Konu   :2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan İlgi      :06.09.2018 tarihli ve 36901260 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı “Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan” konulu Genelge kapsamında seyrüsefer halindeki gemiden tamir ve bakım amacıyla geçici ithali yapılan can salı cinsi eşyanın tamir edilmesini müteakip …

2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE Cumhurbaşkanlığından:   13.04.2019-30744 Resmi Gazete Konu: Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi  GENELGE 2019/6   “Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol”  ile  söz konusu Protokolün eki “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması, 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; mezkur Protokol ve eki Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar …

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)

Ticaret Bakanlığından: 12.04.2019-30743 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/13) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 gümrük tarife …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12)

Ticaret Bakanlığından: 12.04.2019-30743 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/12) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ve Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12)Read More »