2018 Yılı Değişenler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)

Ticaret Bakanlığından: 13.06.2019-30800 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 159) MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir. “ 11 Zonguldak Gümrük Müdürlüğü ” MADDE 2 – Bu Tebliğ …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)Read More »

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-102.02 Konu: İhracat Beyannamelerinin Kapatılması ÇOK ACELE      /      DAĞITIM YERLERİNE   Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Bu itibarla, bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin …

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19)

Ticaret Bakanlığından:  07.06.2019-30794 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/19) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Dayanak MADDE 2 …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19)Read More »

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun Sayısı:7175)

01.06.2019-30791 Resmi Gazete TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7175     Kabul Tarihi: 23/5/2019 MADDE 1 – 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “üç Bakanlık kontrolörünün” ibaresi “iki Bakanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “m) Personel lojmanı …

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun Sayısı:7175)Read More »

Sınırlardan Öncelikli Geçiş (Genelge 2019/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 52856264-106.03 Konu : Sınırlardan Öncelikli Geçiş GENELGE (2019/22) Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; …

Sınırlardan Öncelikli Geçiş (Genelge 2019/22)Read More »

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 75705452-010.06.02 Konu : Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. GENELGE (2019/23) Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer …

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk. (Genelge 2019/23)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18)

Ticaret Bakanlığından:  25.05.2019-30784 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Panda Alüminyum A.Ş., İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş., Sinanlı Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve AsaşAlüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)

Ticaret Bakanlığından:  25.05.2019-30784 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/14) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/24) ile Mısır menşeli/çıkışlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik olarak …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)Read More »

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından: 25.05.2019-30784 Resmi Gazete AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal …

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair YönetmelikRead More »

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 24.05.2019-30783 Resmi Gazete İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2017/4)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. …

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TebliğRead More »