Değişenler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)

Ticaret Bakanlığından: 10.04.2021-31450 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/17) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “sodyum formiat” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)Read More »

Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması Hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-96603261-120.99-29.03.2021 / 62752549 Konu   :Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması Hk DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 19.03.2020 tarihli ve 53352124 sayılı yazımız. b) 27.03.2020 tarihli ve 53529900 sayılı yazımız. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi …

Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması HkRead More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)

Ticaret Bakanlığından: 07.04.2021-31447 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/16) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/10) ile İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)Read More »

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Ticaret Bakanlığından: 07.04.2021-31447 Resmi Gazete İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2021/21) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE …

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)

Ticaret Bakanlığından: 01.04.2021-31441 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)Read More »

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-21558579-020 Konu : Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden …

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)

Ticaret Bakanlığından: 27.03.2021-31436 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/14) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) ile Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)

Ticaret Bakanlığından: 27.03.2021-31436 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/11) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)

Ticaret Bakanlığından: 27.03.2021-1436 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/9) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)Read More »

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 27.03.2021-31436 Resmi Gazete YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yılan …

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)Read More »