2019 Yılı Değişenler

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından: 20.07.2019-30837 Resmi Gazete NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde …

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)

CUMHURBAŞKANI KARARI (Karar Sayısı: 1334) 20.07.2019-30837 Resmi Gazete Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun inci, 474 sayılı Ka nunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kamın hükümleri gereğince karar verilmiştir. 19 Temmuz 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN …

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)Read More »

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:7186)

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Kanun No:7186) 19.07.2019-30836 (Mükerrer) Resmi Gazete MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı kazanç tespiti MADDE 113 – Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret …

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:7186)Read More »

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı GENELGE (2019/30) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak; Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel …

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)Read More »

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/30)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı GENELGE (2019/30) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair …

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/30)Read More »

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)

CUMHURBAŞKANI KARARI      19.07.2019-30836 Resmi Gazete Karar Sayısı: 1314 Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 18 Temmuz 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR …

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)Read More »

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (7183 Sayılı Kanun)

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7183      Kabul Tarihi: 11/7/2019          (15.07.2019-30832 Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine …

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (7183 Sayılı Kanun)Read More »

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 13.07.2019-30830 Resmi Gazete TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/54) MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten …

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54)Read More »

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/6)

Ticaret Bakanlığından: 12.07.2019-30829 Resmi Gazete ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI HAKKINDA TEBLİĞ  (İHRACAT: 2019/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/6) MADDE 1 – 18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ‘8517.12.00.00.12’, ‘8517.62.00.10.00’, ‘8517.62.00.90.00’, ‘8526.91.80.00.19’, ‘8528.59.00.00.00’ ve …

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/6)Read More »

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:  12.07.2019-30829 Resmi Gazete ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik …

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğRead More »