Değişen Mevzuatlar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 02.02.2019-30674 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 505) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)Read More »

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun no: 7162)

30.01.2019-30671 Resmi Gazete GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7162             Kabul Tarihi: 18/1/2019 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl …

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun no: 7162)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

–Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi (Genelge 2019/12) görmek için TIKLAYINIZ… –Varış Öncesi Gümrük işlemleri Kılavuzu için TIKLAYINIZ… –Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi için TIKLAYINIZ… Ticaret Bakanlığından: 23.01.2019-30664 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme …

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)Read More »

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02 Konu :Tercihsiz Menşe Uygulaması     15.01.2019 / 40669126 İlgi: a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız. b) 18.09.2019 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız. c) 09.11.2018 tarihli ve 38729479 sayılı yazımız. ç) 26.11.2018 tarihli ve 39198504 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret …

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)Read More »

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… Ticaret Bakanlığından:  22.01.2019-30663 Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/1) MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten …

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)

Ticaret Bakanlığından: 19.01.2019-30660 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)Read More »

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

Ticaret Bakanlığından: 19.01.2019-30660 Resmi Gazete İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/1/2019 tarihli ve 555 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul …

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)Read More »

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Sayısı:(7161)

18.01.2019-30659 Resmi Gazete VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7161          Kabul Tarihi: 17/1/2019 MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar Hazine adına tescil olunur.” MADDE …

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Sayısı:(7161)Read More »

3824.99.96.90.68 GTİP’li Eşya (ÖTV) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :85593407-156.01[GGM-01] Konu :3824.99.96.90.68 GTİP’li Eşya                    16.01.2019 / 40695560   Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 Tarihli 30373 sayılı 2. Mükerrer “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve aynı resmi gazetede …

3824.99.96.90.68 GTİP’li Eşya (ÖTV) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650)

Karar Sayısı: 650         16.01.2018-30657 Resmi Gazete Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve …

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 650)Read More »