Faydalı Bilgiler

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (I) Sayılı Liste – (I) sayılı listenin A cetvelinde; akaryakıt ürünleri, doğal gaz, LPG, – (I) sayılı listenin B cetvelinde; akaryakıta katılabilen solvent türevleri, tiner, bazyağ, madeni yağlar ve yağlama müstahzarları, gibi mallar yer almaktadır —————————————————————————————— Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (II) Sayılı Liste – (II) sayılı listede, yarı römorklar …

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) OranlarıRead More »

KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi

2007/13033 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ II SAYILI LİSTENİN “B.DİĞER MAL VE HİZMETLER” BÖLÜMÜNÜN 3,4,5 VE 6. SIRALARINDA YER ALAN TESLİMLERİ %8 KDV ORANINA TABİİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN GÜMRÜK TARİFE POZİSYONLARI LİSTESİ 2006/10138 SAYILI BKK KAPSAMINA GİREN EŞYA 2006/10138 SAYILI BKK KAPSAMINA GİRMEYEN EŞYA AÇIKLAMA KDV ORANI % 39. Fasıl, 40. Fasıl Yalnız ; – …

KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP ListesiRead More »

2018 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL) 1 – Noter kağıtları :      a) Noter kağıdı 9,50      b) Beyanname 9,50      c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00 2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 – Pasaportlar 94,00 4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00 5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti …

2018 Yılı Değerli Kağıt BedelleriRead More »