Gümrük Genel Tebliğleri

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.12.2011-28158 (3.Mükerrer) Resmi Gazete ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, …

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)Read More »

Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No:1)

23.02.2017-29988 Resmi Gazete SAYAÇ İŞLEMLERİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3 üncü maddede akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve …

Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No:1)Read More »

Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)

5.10.2010-27730 Resmi Gazete TÜRKİYE – AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/12/2008 tarih ve 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 19/12/2008 tarih ve 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak 24/12/2008 tarih ve 27090 sayılı Resmî …

Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)Read More »

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.10.2013-28786 Resmi Gazete GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner …

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleriRead More »

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 14.03.2017-30007 Resmi Gazete YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul …

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi TebliğiRead More »