Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2018-30442 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve …

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)Read More »

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Ekonomi Bakanlığından: 31.05.2018-30437 Resmi Gazete YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. …

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme TebliğiRead More »

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 29.05.2018- 30435 Resmi Gazete GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5) MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının …

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)Read More »

Gümrük Alacaklarının (7143 Sayılı Kanun Kapsamında) Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 26.05.2018-30432 Resmi Gazete 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil …

Gümrük Alacaklarının (7143 Sayılı Kanun Kapsamında) Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin TebliğRead More »

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 23.05.2018-30429 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 149) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 23.05.2018-30429 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 148) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (Seri No:1)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 30.05.2009-27243 Resmi Gazete Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-17/8/2012-28387) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ila 149 uncu …

Gümrük Genel Tebliği (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (Seri No:1)Read More »

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)

07.10.2017-30203 Resmi Gazete TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/8/2015 tarihli ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/6/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA …

Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)Read More »

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

12.11.2016–29886 Resmi Gazete Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi …

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)Read More »

Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No:1)

Acil Durum Planı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Genelge 2012/6) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.11.2011-28105 Resmi Gazete ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ ACİL DURUM TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya …

Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No:1)Read More »