Gümrük Genelgeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md-Genelge 2020/1)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü GENELGE (2020/1) İlgi : 23.12.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelge  ekleri “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi”nin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile EK1.A’da değişiklik yapılmış ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” yeniden düzenlenmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Gonca Işık YILMAZ …

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md-Genelge 2020/1)Read More »

TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi (Genelge 2019-46)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi GENELGE (2019/46) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 0409.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan tüm balların ihracatında ve …

TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi (Genelge 2019-46)Read More »

Ayniyet Tespit İşlemi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-134.99 Konu : Ayniyet Tespit İşlemi 4458 sayılı Gümrük Kanunun 128. ve takip eden ilgili maddelerinde düzenlenen geçici ithalat rejiminde, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanımı sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramadan yeniden ihraç edilmesi gerekmektedir. Anılan Kanunun 68. maddesinde, gümrük idarelerinin, eşyanın …

Ayniyet Tespit İşlemi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :72093537-225.99  16.12.2019 / 50419237 Konu   :Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler   1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği kapsamında taşıt getiren kişilerce taşıtsız olarak yurtdışına çıkılması durumunda, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin anılan Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken taahhütname …

Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler (GGM)Read More »

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-142 Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması DAĞITIM YERLERİNE ihracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verilmiştir. Bu kapsamda, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen …

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadleri-2020

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :16934678-180.99  10.12.2019 / 50227602 Konu   :Avro Hadleri Karşılıkları   DAĞITIM YERLERİNE Avrupa Komisyonu’ndan alınan 9 Aralık 2019 tarihli bildirim uyarınca, Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerden 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak, menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para …

Menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadleri-2020Read More »

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :40216608-169.99[GGM-019] 11.12.2019 / 50253907 Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi   DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yurt içinde serbest dolaşımda bulunan …

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat E-Fatura DüzenlemesiRead More »

7190 Sayılı Kanun – Uzlaşma Hk. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-155.99 Konu   :7190 Sayılı Kanun – Uzlaşma Hk.   12.12.2019 / 50316922 DAĞITIM YERLERİNE   Bilindiği üzere, 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde yapılan değişiklikte, uzlaşma talebinin, …

7190 Sayılı Kanun – Uzlaşma Hk. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında (Genelge 2019/42)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 75705452-106.05 Konu: Genelge- 7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında GENELGE (2019/42) Bilindiği üzere, 24.10.2019 tarihli, 7190 sayılı “Gümrük Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri, …

7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında (Genelge 2019/42)Read More »