Gümrük Genelgeleri

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2020/4)

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2020/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge’nin amacı 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (2) …

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2020/4)Read More »

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı     :18330076/010.06/185870                                                                           03.09.2020 Konu   :Atık İthalatı   GENELGE 2020/22 BIRINCT BOLUM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların …

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)Read More »

Havayolu Sevk İşlemleri (İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :73421605-120.05.06   28.08.2020 / 56981145 Konu :Havayolu Sevk İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 10.06.2020 tarihli ve 73421605-142/00054904319 sayılı yazımız. b) 12.08.2020 tarihli ve 73421605-120.05.06/00056521280 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazılarımız konusu “Havayolu Acente Uygulaması”na ilişkin olarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile 24.08.2020 tarihi itibariyle bir hafta süre ile taşıma şekli …

Havayolu Sevk İşlemleri (İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)Read More »

Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı:  96603261-156.04 Konu: Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi Bilindiği üzere, Ülkemizin 01.12.2012 tarihinde taraf olduğu Ortak Transit Sözleşmesi’nde de düzenlenmiş olan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 84/3-f maddesinde yer alan, eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin yapılmış olan mevzuat düzenlemeleri (5, 6 ve 8 Seri No.lu Gümrük …

Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga VergisiRead More »

2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :96603261-120.01.06  25.08.2020 / 56847439 Konu :2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 24.02.2020 tarihli ve 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın …

2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın TransitiRead More »

Venezuela TGA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :16934678-724.02.02 Konu   :Venezuela TGA 20.08.2020 / 56709365 DAĞITIM YERLERİNE  Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın (TGA) onaylanması hakkında Karar 1 Haziran 2020 tarihli ve 31142 (1. Mükerrer) …

Venezuela TGA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)Read More »

Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2020/22)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-010.06.01 Konu :Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti GENELGE (2020/22) İlgi :26.12.2012 tarihli, 2012/39 sayılı Genelge. İlgide kayıtlı Genelgenin 1 inci maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir. “Gümrük kıymetinin bu şekilde belirlenememesi durumunda ise, 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca işlem yapılacaktır.” Bilgi ve gereğini rica ederim.   Rıza …

Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2020/22)Read More »

Randevulu Sanal Sıra Sistemi-RSS (Genelge 2020/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı: 21646112-700 Konu: Randevulu Sanal Sıra Sistemi GENELGE (2020/2) Bakanlığımızca, ticari eşya taşıyan araçların gümrük kapılarımıza kontrollü erişiminin sağlaması, zaman zaman kamuoyuna da yansıyan TIR parkları dışına taşan araç sıralarının oluşturduğu çevresel olumsuzlukların giderilmesi, gümrük kapılarından ihraç amaçlı araç geçişlerinin planlı, öngörülebilir ve yönetilebilir …

Randevulu Sanal Sıra Sistemi-RSS (Genelge 2020/2)Read More »

Havayolu ile yapılan ihracatta acente sevk formu

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-120.05.06 Konu : Havayolu Sevk İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE    (SÜRELİ) İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, kağıt nüshasına düşülen memur şerhlerinin de sistemde takip edilmesi hedeflenmektedir Bu amaçla; havayolu ile yapılan ihracat işlemlerinde eşyanın fiilen gümrük gözetimine alınıp alınamadığının sistemsel olarak kontrol edilebilmesi …

Havayolu ile yapılan ihracatta acente sevk formuRead More »

Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannameler

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-161.02.01 27.07.2020 / 56154872 Konu   :Müşavir Blokesi   DAĞITIM YERLERİNE   Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli olaylarda, BİLGE sisteminde Gümrük Müşavirinin herhangi bir sebeple blokelenmiş olduğu durumlarda, beyannamelerin işlemlerinin tamamlanamadığından bahisle söz konusu beyannamelerin kapatılamadığı ve Genel Müdürlüğümüzce kapatılmaları talep edilmektedir. BİLGE sisteminde halihazırda TCGB 54 nolu alandaki gümrük …

Gümrük Müşaviri blokeli olduğunda kapatılamayan beyannamelerRead More »