Gümrük Genelgeleri

2020/24 Sayılı Genelge-Teminat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı E-52707093-106.01.05 Konu 2020/24 Sayılı Genelge-Teminat DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 05.10.2020 tarihli ve E-52707093-010.06.02-00057833979 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, serbest bölgelerde yerleşik: firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemler 30/09/2020 tarihli ve …

2020/24 Sayılı Genelge-TeminatRead More »

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : E-31429883-451.01 Konu : Eşdeğer Eşya Kısıtlaması DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine …

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)Read More »

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-155.99 02.11.2020 / 58677311 Konu : Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği DAĞITIM YERLERİNE Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılardan 27.08.2011 tarihli ve 28038    sayılı    Resmî    Gazetede     yayımlanarak    yürürlüğe    giren     Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada çeşitli tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan hususların …

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Değişikliği (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-162.01 09.11.2020 / 58838144 Konu   :Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk   DAĞITIM YERLERİNE Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan ticari ismi “Glitter powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu eşyanın genellikle levha halinde plastiğin muhtelif şekillerde (daire, altıgen vb.) …

Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması HkRead More »

DAP,DDP ve DDU teslim şekillerinde sigorta (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-165.01 Konu : Teslim Şekilleri GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 17.02.2020 tarihli ve E-85593407-165.01-00052344630 sayılı yazımız. b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.09.2020 tarihli ve E-12643810-165.01-00057449165 sayılı yazısı. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca, aynı Kanunun 28 inci maddesinin (a) …

DAP,DDP ve DDU teslim şekillerinde sigorta (GGM)Read More »

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Genelge 2020/25)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-010.06.02 Konu :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı GENELGE (2020/25) 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya …

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Genelge 2020/25)Read More »

Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası olarak 7307.91.00.00.00 GTİP’den verilen BTB kararlarının iptali hk. (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-162.01 Konu   :BTB Hk/Ateş Çelik İnş. Taah. Proj. Müh. San 08.10.2020 / 58033438  DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) Uludağ GDTBM’nin 25.05.2018 tarihli ve 34636884 sayılı yazısı. b) Uludağ GDTBM’ye muhatap 01.06.2018 tarihli ve 34778241 sayılı yazımız. c) Ege GDTBM’nin 10.08.2018 tarihli ve 36579161 sayılı yazısı. ç) Ege GDTBM’ye muhatap 26.10.2018 …

Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası olarak 7307.91.00.00.00 GTİP’den verilen BTB kararlarının iptali hk. (GGM)Read More »

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :75705452-622.99 Konu   :İzahat Talebi 07.10.2020 / 58025341 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”, Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış …

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)Read More »

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Sayı: 73604307-519 Konu: Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve …

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »

Statü Değişikliği İşlemleri (Genelge 2020/23)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-010.06.01 Konu   :Statü Değişikliği İşlemleri   GENELGE (2020/23) Gümrük Kanununun 63 ve 73 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 121, 193 ve 194 üncü maddeleri kapsamında, gümrük idareleri beyannameler üzerinde düzeltme yapmaya yetkili kılınmıştır. Halihazırda mezkur madde hükümleri uyarınca ihracat, ithalat ve antrepo beyannamelerine kalem eklenmesinin ve çıkarılmasının gerektiği durumlar haricinde ilgili …

Statü Değişikliği İşlemleri (Genelge 2020/23)Read More »