Gümrük Genelgeleri

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı GENELGE (2019/30) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak; Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel …

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)Read More »

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/30)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı GENELGE (2019/30) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair …

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/30)Read More »

Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :73421605-120.99  02.07.2019 / 45640616 Konu :Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları DAĞITIM YERLERİNE Transit beyannamesinde bir kap içerisinde birden fazla GTİP’te eşya olduğu durumlarda transit beyannamesinde birden fazla kalemde bu eşyalar beyan edilmekte ancak kalemlerden sadece bir tanesinde kap adedi bir olarak beyan edilmekte diğerlerinde ise sıfır beyan edilmektedir. …

Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

TPS-Ayarevi Raporu (Genelge 2019/29)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Ayarevi Raporu   GENELGE (2019/29)   20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak 18.04.2019 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli …

TPS-Ayarevi Raporu (Genelge 2019/29)Read More »

2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Genelge 2019/28)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-010.06.02 Konu : 2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge GENELGE (2019/28)   İlgi      : 02/01/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge   İlgide kayıtlı Genelgenin “3. Ticari (Adi) Kiralama veya Finansal Kiralama Kapsamındaki Geçici İthalat İşlemlerinde (15) ve (61) Kodları” başlıklı bölümünde yer alan “61” ibareleri “91” olarak değiştirilmiştir. Bilgi …

2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Genelge 2019/28)Read More »

TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları (Genelge 2019/27)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları GENELGE (2019/27) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) …

TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları (Genelge 2019/27)Read More »

Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması (İthalat/Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu    :Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması Sayı     :20117910-502.02 20.06.2019 / 45301207 DAĞITIM YERLERİNE 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 20.06.2019 tarihli ve 45227122 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir. Bilgi edinilmesini ve anılan …

Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması (İthalat/Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Elleçleme (CE İşaretli Ürünler) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Konu: Elleçleme 10.06.2019 / …….. DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 19.01.201… tarihli ve ………………. sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızla özetle; ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren “CE İşareti”nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerektiği ile “CE İşareti”nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme …

Elleçleme (CE İşaretli Ürünler) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

2019/21 Sayılı Genelge Hk. (Genelge 2019/26)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı  : 52707093-010.06.01     18/6/2019 Konu  : 2019/21 Sayılı Genelge Hk. GENELGE (2019/26)   İlgi:      16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge   İlgide kayıtlı Genelgenin uygulanması 31/12/2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.   Rıza Tuna TURAGAY Bakan a. Bakan Yardımcısı