Gümrük Genelgeleri

Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi (Genelge 2019/35)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : 80571967-010.06.01 Konu : Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi   GENELGE (2019/35) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük beyannamesinin iptali nedeniyle ödenmiş gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin taleplerin, eşyanın teslim edilmesinden sonra yapıldığı durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 499 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmaktadır. 4458 sayılı …

Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi (Genelge 2019/35)Read More »

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-170.01.01  06.09.2019 / 47409301 Konu   :Kağıtsız İhracat Uygulaması DAĞITIM YERLERİNE İhracatta dijital gümrük projesinin uygulamasına ilişkin olarak; – Kağıt ortamında düzenlenen ihracat beyannamesine gözetim memuru tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen “Gözetim İşlemleri Ekranı” oluşturulmuştur. Bu ekranda gözetim memuru tarafından re’sen ya da muayene memurunun sevki ile …

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-159.01  26.08.2019 / 46658088 Konu :İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi İLGİ :29.03.2019 tarih ve 43036522 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde …

İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-111[VÖG] 05.08.2019 / 46373109 Konu   :Varış Öncesi Gümrük İşlemleri   DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımıza intikal edilen olaylarda Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili yaşanılan bazı tereddütlerin giderilmesine ilişkin atılması gereken adımlara aşağıda yer verilmiştir. 1-Varış Öncesi Gümrükleme İznine İlişkin Başvuru Dosyalarının İncelenmesi: Gümrük Genel Tebliğinin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) …

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :80571967-755.07.04 – 19.07.2019 / 46108052 Konu :Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması DAĞITIM YERLERİNE İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 24.05.2019 tarihli ve 44690736 sayılı yazı konusu 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan ve nakden iade edilecek teminatların iadesi işleminin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında bir ödeme …

Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı GENELGE (2019/30) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak; Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel …

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/31)Read More »

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/30)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı GENELGE (2019/30) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair …

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge 2019/30)Read More »

Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :73421605-120.99  02.07.2019 / 45640616 Konu :Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları DAĞITIM YERLERİNE Transit beyannamesinde bir kap içerisinde birden fazla GTİP’te eşya olduğu durumlarda transit beyannamesinde birden fazla kalemde bu eşyalar beyan edilmekte ancak kalemlerden sadece bir tanesinde kap adedi bir olarak beyan edilmekte diğerlerinde ise sıfır beyan edilmektedir. …

Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

TPS-Ayarevi Raporu (Genelge 2019/29)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Ayarevi Raporu   GENELGE (2019/29)   20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak 18.04.2019 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli …

TPS-Ayarevi Raporu (Genelge 2019/29)Read More »