Gümrük Genelgeleri

Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması Hk

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-96603261-120.99-29.03.2021 / 62752549 Konu   :Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması Hk DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 19.03.2020 tarihli ve 53352124 sayılı yazımız. b) 27.03.2020 tarihli ve 53529900 sayılı yazımız. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi …

Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanıp Uygulanmaması HkRead More »

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-21558579-020 Konu : Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden …

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)Read More »

DTÖ Üyesi olmayan ülkelerden ithalatta uygulanacak vergi oranı (Cam Eşya)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı     :E-80572740-205-01.03.2021 / 61854898 Konu   :DTÖ Olmayan Ülke Ticareti-2021-6   DAĞITIM YERLERİNE   İlgi:     a) 16.06.2020 tarihli ve E-80572740-205-00055023178 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda kısaca; İthalat Rejim Kararının II Sayılı Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ürünler karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabii olmak ile …

DTÖ Üyesi olmayan ülkelerden ithalatta uygulanacak vergi oranı (Cam Eşya)Read More »

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar (Genelge 2021/9)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-96603261-010.06.02 Konu : Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar GENELGE 2021/9 Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler konusunda …

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar (Genelge 2021/9)Read More »

Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C . TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı E-20117910-519-00062344369 Konu Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları DAĞITIM YERLERİNE Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC)’nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlık Sertifıkalar)ı çerçevesinde ülkemize girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler için sevkiyata eşlik etmek üzere düzenlenmesi gereken Bitki Sağlık Sertifikalarının …

Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk

TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :E-24545304-553.02-00062237638 12.03.2021 / 62237638 Konu   :2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 25.02.2021 tarihli ve 61819485 sayılı yazımız ekinde Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) İthalat Denetim Rehberi tüm Bölge Müdürlüklerimize iletilmiştir. Mezkur rehberin “3.2 Numune Alınması ve …

2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği HkRead More »

Bitki Sağlık Sertifikası (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-20117910-lll.Ol[GGM-7]-00061970125 Konu : Bitki Sağlık Sertifikası DAĞITIM YERLERİNE Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli ve 282363 sayılı yazısında özetle; ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı …

Bitki Sağlık Sertifikası (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :E-52707093-140.04-25.02.2021 / 61786369 Konu  :Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi  Ekipmanlar) DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 16.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053246796 sayılı, b) 24.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053463767 sayılı, c) 25.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053480218 sayılı yazılarımız. İlgide kayıtlı yazılar konusuna ilişkin olarak bu kez Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım …

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)Read More »

Teslim Şekilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :E-85593407-165.01 Konu  :Teslim Şekilleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 17.2.2020 tarihli ve 52344630 sayılı yazımız. b) 21.10.2020 tarihli 58349437 sayılı yazımız. Bilindi üzere, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili olarak, ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımızda açıklamalara yer verilmiştir. Ancak, konu ile …

Teslim Şekilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »