Gümrük Genelgeleri

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-140.04  24.03.2020 / 53463767 Konu   :İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :16.03.2020 tarihli ve 53246796 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)” kapsamı eşyanın serbest bölgelere …

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracatRead More »

Coronavirüs Tedbirleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :75705452-952.03.03.05  24.03.2020 / 53467384 Konu   :Coronavirüs Tedbirleri   DAĞITIM YERLERİNE Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulması önem kazanmıştır. Bu kapsamda; gümrük idarelerimizce sunulan …

Coronavirüs Tedbirleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Güney Kore STA– Menşe Beyanı Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-163.01.01[G. KORE STA]    25.03.2020 / 53484022 Konu   :Güney Kore STA– Menşe Beyanı DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi için ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine yapılan “menşe beyanı” nın gümrük …

Güney Kore STA– Menşe Beyanı Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-163.08   25.03.2020 / 53484125 Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı İlgi : 27.05.2019 tarih ve 44730247 sayılı yazımız. DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi ile ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın ithalatında Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde …

Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Düz Cam Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :85593407-502.02  28.02.2020 / 52780691 Konu :Düz Cam Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması DAĞITIM YERLERİNE Düz cam ürünleri ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.02.2020 tarihli, 52690853 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Halit HANOĞLU Genel Müdür V. EK: 1 adet yazı …

Düz Cam Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması (İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »

Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Konu :Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi Sayı :21655650-351.01 21.02.2020 / 52533995     DAĞITIM YERLERİNE Sarı hattan kırmızı hatta çevirmelere ilişkin BİLGE sistemi üzerinde yapılan incelemelerde, hat değişikliği gerekçesinin girildiği alanların eksik doldurulduğu veya net bir şekilde doldurulmadığı görülmüştür. Örnek olarak; “Tespit”, “Risk analizi”, …

Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği GerekçesiRead More »

Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı 24545304-553.02 Konu Müeyyide İşlemleri Hk. Bilindiği üzere, İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitici yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının …

Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Konu :Balda İkinci Denetim Sayı :94997749-553.01  24.01.2020 / 51685348 İlgi :10.01.2020 tarihli ve 51262621 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazımızda, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda, kağıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin kağıtsız ortama taşınmasının öngörüldüğü ifade edilmiş ve TAREKS sistemi üzerinde gerekli işlemler yapılarak BİLGE sistemi ile …

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :94997749-010.07.01   17.01.2020 / 51476508 Konu   :AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı   DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, ihraç edilmek istenen kuru kayısılar 2020/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” kapsamında ticari kalite denetimlerine tabi tutulmaktadır. Önemli kuru kayısı ihraç pazarlarımızdan olan Avrupa …

AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları (Gümrükler G.M.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :80571967-645    17.01.2020 / 51473971 Konu   :APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları   DAĞITIM YERLERİNE   Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca yapılan itiraz dilekçilerinin “APS Kurye” yöntemi ile gönderilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci madde hükmü uyarınca söz konusu dilekçelerin postaya verildiği tarihin esas …

APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları (Gümrükler G.M.)Read More »