Haberler

Hususi Damgalı Pasaportların geçerlilik süresi uzatıldı

Firmaların gerçekleştirdikleri ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak ihracatçılara 2 yıl süreyle verilen Hususi Damgalı Pasaportların geçerlilik süresi 4 yıl olarak uzatıldı. 24. Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7196 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesi konuya ilişkin değişiklik hükmünü içermektedir.

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. • Türkiye …

Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin DuyuruRead More »

Tahlil amaçlı şahit numunelerin iade alınması

Tahlil amaçlı olarak alınan şahit numunelerin saklama süresi, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden itibaren kırk beş gün olup bu süre sonunda numune, ilgilisine teslim edilebilmektedir. Saklama süresinin bitimini müteakip bir ay içerisinde ilgilisi tarafından alınmayan numuneler, gümrüğe terk edilmiş sayılmakta ve tasfiyeye tabi tutulmaktadır. Detay için

Kuruluşunun Birinci Yılında Ticaret Bakanlığı

TİCARET BAKANLIĞI’NIN YAPISI VE GÖREVLERİ 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441-473 ncü maddeleriyle; daha önce Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genel Müdürlüklerden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü hariç diğer genel müdürlükler ile daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 9 genel müdürlüğün katılımıyla toplam 14 …

Kuruluşunun Birinci Yılında Ticaret BakanlığıRead More »

AB ülkelerine kuru incir, fındık ve antep fıstığı ihracatı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında brüt ağırlığı 30 kg’a kadar olan bölüm  Sağlık Sertifikası ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporundan muaf tutulmuş, Brüt 30 kg üstü kuru incir, fındık ve antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünlerin  ihracatında  gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten …

AB ülkelerine kuru incir, fındık ve antep fıstığı ihracatıRead More »

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyor

Rusya Federasyonu  2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF’nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasının planlandığı, …

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyorRead More »

Irak, içecek ve dondurma ithalatını durdurdu.

Irak Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 167 Sayılı Karar’ında Sanayi ve Maden İşleri Bakanlığının talebine dayanılarak, Gazlı ve gazlı olmayan içecekler, aromalı ve aromalı olmayan meşrubatlar. Dondurma (bütün ikramlık çeşitleri) ve ilgili tüm ölçekleri. 01.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur.

ABD,Türk çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini düşürdü

Beyaz Saray tarafından yayımlanan 16 Mayıs 2019 günlü Başkanlık Bildirisi’yle Türk çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranı %50’den %25’e düşürüldü. Bildiride, ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ürünlerindeki yüzde 50 olan gümrük vergisini yeniden yüzde 25’e indirildi. Önceki yıla kıyasla Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtildi. ABD yönetimi, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, …

ABD,Türk çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini düşürdüRead More »