Haberler

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyor

Rusya Federasyonu  2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF’nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasının planlandığı, …

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyorRead More »

Irak, içecek ve dondurma ithalatını durdurdu.

Irak Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 167 Sayılı Karar’ında Sanayi ve Maden İşleri Bakanlığının talebine dayanılarak, Gazlı ve gazlı olmayan içecekler, aromalı ve aromalı olmayan meşrubatlar. Dondurma (bütün ikramlık çeşitleri) ve ilgili tüm ölçekleri. 01.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur.

ABD,Türk çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini düşürdü

Beyaz Saray tarafından yayımlanan 16 Mayıs 2019 günlü Başkanlık Bildirisi’yle Türk çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranı %50’den %25’e düşürüldü. Bildiride, ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ürünlerindeki yüzde 50 olan gümrük vergisini yeniden yüzde 25’e indirildi. Önceki yıla kıyasla Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtildi. ABD yönetimi, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, …

ABD,Türk çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini düşürdüRead More »

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında muafiyet kalktı

15.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen 22 Avro ve altındaki eşyaya uygulanan muafiyet kaldırdı. Kitap veya benzeri basılı yayın için maktu vergi % 0 olarak uygulandı. Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç, …

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında muafiyet kalktıRead More »

ÖTV oranlarında değişiklik (Cep Telefonu ve Sigara)

Tütün-sigara ve Cep telefonlarındaki ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  2402 ve 2403 pozisyonundaki sigara ve tütünlerin hepsi için  asgari maktu vergi oranı yeniden getirildi. Tütün ve Sigaradaki vergi oranları için TIKLAYINIZ…. 8517.12 Cep telefonlarında ise ÖTV matrahına göre farklı vergi oranları getirildi. -Özel tüketim vergisi …

ÖTV oranlarında değişiklik (Cep Telefonu ve Sigara)Read More »

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi

GENEL HÜKÜMLER Bakanlığımızca yürütülmekte olan “İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi ” ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınmıştır. Bu kapsamda gümrük beyannamesine ekli belgeler gümrük idaresince hiç bir surette kağıt ortamında saklanmayacaktır. Uygulamanın işleyişi şu şekildedir: Beyan sahibince gümrük beyannamesinin 44 numaralı alanında beyan edilip kağıt ortamında beyannameye eklenen tüm belgeler dijital ortamda Tek Pencere Portalı üzerinden beyanname ile ilişkilendirilir. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak BİLGE Sistemine …

İhracatta Kağıtsız Gümrük ProjesiRead More »

Brexit Süreci Kapsamında Türkiye- İngiltere Ticari İlişkileri

Birleşik Krallık (BK) hükümeti, AB’den ayrılık sürecini düzenleyen Geri Çekilme Anlaşması ve Siyasi Deklarasyon üzerinde AB ile mutabakata varmış, ancak söz konusu Anlaşma’nın BK Parlamentosunda yapılan oylamalarda onaylanması mümkün olmamıştır. Son olarak, BK Hükümetinin AB’den anlaşma yoluyla ayrılmayı tercih etmesi nedeniyle Başbakan May, 5 Nisan 2019 tarihli mektupla AB Konseyi Başkanı’ndan BK’nın AB’den ayrılma tarihinin …

Brexit Süreci Kapsamında Türkiye- İngiltere Ticari İlişkileriRead More »

Patates ithalatında süre uzatımı

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Dönem sonu uzatıldı 11.03.2019 tarih ve 30711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Patates (0701.90  tarife alt pozisyonu) ithalatı için açılan tarife kontenjanının dönem sonu 20 Nisan 2019’de sona eriyordu. 17.04.2019 tarih ve 30748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 951 Saylı Cumhurbaşkanı Kararı ( Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması …

Patates ithalatında süre uzatımıRead More »

Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları (AB)

Avrupa Birliği (AB),  Ülkemiz menşeli “Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçalarına karşı (7307.93.11, 7307.93.19, 7307.99.80) 29 Ocak 2013 tarihinden itibaren AB’ye ithalatında anti-damping önlemi uygulanmaktaydı. Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları için 27 Ocak 2018 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde yürürlükteki önlemin ülkemiz için kaldırılmasına karar verilmiştir. Kore, Malezya ve Rusya için ise …

Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları (AB)Read More »