Haberler

Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi

85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuyu açıklayıcı “Özelge” yayımlanmıştır. söz konusu özelgeye erişmek için Tıklayınız….

Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında

Ticaret Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre, 1 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına STA’nın feshine ilişkin bir duyuru gönderilmiştir. Söz konusu duyuruda, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye’den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli …

Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması HakkındaRead More »

Askıya Alma Sistemi

AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı; bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı’na en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir. İthalat Tebliği (İthalat:2018/1)‘in Yedinci Kısım, İkinci Bölümü Askıya Alma Sistemine ilişkin hükümleri içermektedir. T.C. Ticaret …

Askıya Alma SistemiRead More »

Türkiye’den 4 ülkeye vize kolaylığı Sağlandı.

11.11.2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Cumhurbaşkanlığının 326 sayılı kararı ile Libya Devleti’nin 12 Yaşından Küçük ve 65 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Vize Muafiyeti Sağlanmıştır. 11.11.2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Cumhurbaşkanlığının 327 sayılı …

Türkiye’den 4 ülkeye vize kolaylığı Sağlandı.Read More »

2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)

Ticaret Bakanlığından: 16.10.2018-30567 Resmi Gazete 2019 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/3) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş …

2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)Read More »

ABD Menşeli Ürünlerin İthalatında uygulanacak ek mali yükümlülük

ABD Menşeli İthalatında ek mali yükümlülük düzenlemesi yapılan ürünler ve yeni oranlar : Pozisyon No Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük(%) 08.02 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) 20 10.06 Pirinç 50 2106.90 Diğerleri 20 22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla …

ABD Menşeli Ürünlerin İthalatında uygulanacak ek mali yükümlülükRead More »

Suudi Arabistan Uygunluk Belgesi (Saso Belgesi Hk.)

Suudi Arabistan’a yapılan ihracatlarda SASO (CoC) Suudi Arabistan Uygunluk Belgesi kapsamında, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren çözünebilir plastik malzeme ile ilgili SASO regülasyonu ekte yer almaktır. Sadece Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) ürünler bu kapsama girmektedir. Ayrıca,https://www.saso.gov.sa/en/Certification/Certificates_of_conformity/Pages/Registration_of _plastic_products.aspx linkinde hangi ürünlerin ne zaman kapsama gireceği ile ilgili bilgi yer almaktadır. Şuan için Türkiye’de bu …

Suudi Arabistan Uygunluk Belgesi (Saso Belgesi Hk.)Read More »

Gümrük Müşavirleri Birliği (GMB)

“BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”,.. “Gümrük Müşavirleri Birliği” (GMB), Melektaşlarımızın ortak tecrübe, fikir ve istekleri doğrultusunda, Yeniden Yapılanmadır… Bir Uyanıştır… Sessiz çoğunluğun sesidir.. Mesleğin hak ettiği saygınlığa ulaşması için Ayağa Kalkma Hareketidir. Haksız rekabete SON verme birlikteliğidir. Mesleğimizin risklerini en aza indirerek, İş imkanlarını ve  gelirlerini arttırmak temel amacımızdır. Çizgimizden taviz vermeden Taşın altına el koymayı alışkanlık haline …

Gümrük Müşavirleri Birliği (GMB)Read More »

Bagdat ile Türkiye arasındaki Petrol Ihracatı Isbirligi

Irak Petrol Bakanının Türkiye’ye yapacagı resmi ziyarette petrol ve enerji sektöründeki isbirliginin genisletilmesi ile Irak’ın SOMO sirketi vasıtasıyla Ceyhan üzerinden petrol ihracatına yeniden baslaması görüsülecek. Ayrıca, Petrol Bakanı Türk firmalarını petrol alanındaki yatırım projelerine katılım için davet edecektir. Kaynak : Iraq Oil&Gas News, Ministry of Oil