İhracat Genelgeleri

Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-52707093-452.03- 27.05.2021 / 64177435 Konu   :Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi DAĞITIM YERLERİNE Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze Gümrük Müşavirleri Derneklerinden intikal eden dilekçelerde, ham ve/veya mamul kumaşın baskı veya boya işlemine tabi tutulmak istenmesi durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi mi Dahilde İşleme İzni mi düzenleneceği konusunda tereddütler yaşandığı bildirilmektedir. Malumları …

Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :E-94997749-140.05-00063434391   21.04.2021 / 63434391 Konu   :Bal İhracatı İkinci Denetim İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :24.01.2020 tarihli ve 51685348 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazımızda, kâğıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin 27/01/2020 tarihi itibariyle TAREKS üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bu minvalde, bal ihracatında Ticaret Denetmenleri tarafından …

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :E-52707093-140.04-25.02.2021 / 61786369 Konu  :Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi  Ekipmanlar) DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) 16.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053246796 sayılı, b) 24.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053463767 sayılı, c) 25.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053480218 sayılı yazılarımız. İlgide kayıtlı yazılar konusuna ilişkin olarak bu kez Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım …

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)Read More »

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı : E-31429883-451.01 Konu : Eşdeğer Eşya Kısıtlaması DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine …

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)Read More »

Havayolu ile yapılan ihracatta acente sevk formu

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-120.05.06 Konu : Havayolu Sevk İşlemleri DAĞITIM YERLERİNE    (SÜRELİ) İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, kağıt nüshasına düşülen memur şerhlerinin de sistemde takip edilmesi hedeflenmektedir Bu amaçla; havayolu ile yapılan ihracat işlemlerinde eşyanın fiilen gümrük gözetimine alınıp alınamadığının sistemsel olarak kontrol edilebilmesi …

Havayolu ile yapılan ihracatta acente sevk formuRead More »

İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2020/16)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-010.06.02 Konu : İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi GENELGE (2020-16) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ülkemizde herhangi bir tescil veya kaydı bulunmayan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatı için yükümlülerince, gümrük idarelerine ihracat beyannamelerinin sunulduğu; ilgili Bölge Müdürlüklerinin yaptığı araştırmalarda, ilgili Oda tarafından …

İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2020/16)Read More »

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi (Genelge 2020/1)

Cumhurbaşkanlığından:  01.02.2020-31026 Resmi Gazete Konu: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi GENELGE 2020/1 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın (BK) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’ndan Çekilmesine Dair Anlaşma (Çekilme Anlaşması)” uyarınca; mezkur Anlaşma’nın yürürlüğe gireceği tarihten, taraflar …

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi (Genelge 2020/1)Read More »

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-132.04.08  17.01.2020 / 51189503 Konu  :DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :27.02.2017 tarihli ve 22945172 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş …

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Ayniyet Tespit İşlemi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-134.99 Konu : Ayniyet Tespit İşlemi 4458 sayılı Gümrük Kanunun 128. ve takip eden ilgili maddelerinde düzenlenen geçici ithalat rejiminde, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanımı sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramadan yeniden ihraç edilmesi gerekmektedir. Anılan Kanunun 68. maddesinde, gümrük idarelerinin, eşyanın …

Ayniyet Tespit İşlemi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »