İhracat Genelgeleri

İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2020/16)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-010.06.02 Konu : İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi GENELGE (2020-16) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ülkemizde herhangi bir tescil veya kaydı bulunmayan ikinci el veya kullanılmış iş makinelerinin ihracatı için yükümlülerince, gümrük idarelerine ihracat beyannamelerinin sunulduğu; ilgili Bölge Müdürlüklerinin yaptığı araştırmalarda, ilgili Oda tarafından …

İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi (Genelge 2020/16)Read More »

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi (Genelge 2020/1)

Cumhurbaşkanlığından:  01.02.2020-31026 Resmi Gazete Konu: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi GENELGE 2020/1 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın (BK) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’ndan Çekilmesine Dair Anlaşma (Çekilme Anlaşması)” uyarınca; mezkur Anlaşma’nın yürürlüğe gireceği tarihten, taraflar …

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi (Genelge 2020/1)Read More »

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-132.04.08  17.01.2020 / 51189503 Konu  :DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :27.02.2017 tarihli ve 22945172 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş …

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Ayniyet Tespit İşlemi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537-134.99 Konu : Ayniyet Tespit İşlemi 4458 sayılı Gümrük Kanunun 128. ve takip eden ilgili maddelerinde düzenlenen geçici ithalat rejiminde, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanımı sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramadan yeniden ihraç edilmesi gerekmektedir. Anılan Kanunun 68. maddesinde, gümrük idarelerinin, eşyanın …

Ayniyet Tespit İşlemi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-142 Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması DAĞITIM YERLERİNE ihracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verilmiştir. Bu kapsamda, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen …

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

İhracat Genelgesi

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat GenelgesiRead More »

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2016/1)

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2016/1) 26 ARALIK 2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt …

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2016/1)Read More »

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarRead More »

İhracatta Ceza Kararları (Genelge 2019/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı        52707093-010.06.01 Konu      İhracatta Ceza Kararları GENELGE (2019/2) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstelzim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Gümrük beyannamesinde …

İhracatta Ceza Kararları (Genelge 2019/2)Read More »

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02 Konu :Tercihsiz Menşe Uygulaması     15.01.2019 / 40669126 İlgi: a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız. b) 18.09.2019 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız. c) 09.11.2018 tarihli ve 38729479 sayılı yazımız. ç) 26.11.2018 tarihli ve 39198504 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret …

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)Read More »