İhracat Genelgeleri

İhracat Genelgesi

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat GenelgesiRead More »

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2016/1)

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2016/1) 26 ARALIK 2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt …

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2016/1)Read More »

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar

İHRACAT GENELGESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk …

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarRead More »

İhracatta Ceza Kararları (Genelge 2019/2)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı        52707093-010.06.01 Konu      İhracatta Ceza Kararları GENELGE (2019/2) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstelzim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Gümrük beyannamesinde …

İhracatta Ceza Kararları (Genelge 2019/2)Read More »

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02 Konu :Tercihsiz Menşe Uygulaması     15.01.2019 / 40669126 İlgi: a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız. b) 18.09.2019 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız. c) 09.11.2018 tarihli ve 38729479 sayılı yazımız. ç) 26.11.2018 tarihli ve 39198504 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret …

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)Read More »

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ   BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç ve Tanımlar Dayanak MADDE 1– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (Genelge), “2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır. …

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları GenelgesiRead More »

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :41208501-132.99                            25.07.2018 / 36136876 Konu :Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.   Bilindiği üzere, dahilde işleme izni kapsamı ihracatın izin sahibi firma yerine aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, izin …

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)Read More »

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (2013/19’da değişiklik) (Genelge 2018/12)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501-010.06.02 Konu : Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre YGM Uygulaması GENELGE (……/…….) İlgi: 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelgemiz. İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 2006/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ  DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA …

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (2013/19’da değişiklik) (Genelge 2018/12)Read More »

Dahilde İşleme İzin Belgesi, İkincil İşlem Görmüş Ürün Vb. (Genelge 2011/45)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI Gümrükler Genel Müdürlügü Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-10.06.01 Konu : GENELGE (2011/45) Ekonomi Bakanlıgı kayıtlarında “Müeyyideli Kapalı” durumda olan Dahilde İşleme izin Belgeleri (DİİB) kapsamı esyanın 4051 rejim kodu ile serbest dolasıma giris rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde beyannamede tescil islemi yapılamadıgına iliskin Bakanlıgımıza sorunlar intikal etmektedir. …

Dahilde İşleme İzin Belgesi, İkincil İşlem Görmüş Ürün Vb. (Genelge 2011/45)Read More »

DİİB Özel Şartları (Gümrükler Genel Müdürlüğü )

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 41208501-132.05.02 Konu: DİİB Özel Şartları 10.04.2018 / 33450092 Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 06.04.2018 tarih ve 33427052 sayılı yazı ile 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DIR) Genelgesi uyarınca DIR kapsamında buğday unu ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgesi tanzim edildiği ve bu …

DİİB Özel Şartları (Gümrükler Genel Müdürlüğü )Read More »