İthalat Genelgeleri

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Sayı: 73604307-519 Konu: Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve …

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)

 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı     :18330076/010.06/185870                                                                           03.09.2020 Konu   :Atık İthalatı   GENELGE 2020/22 BIRINCT BOLUM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç ve Kapsam Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların …

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu (Genelge 2020/22)Read More »

Venezuela TGA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı     :16934678-724.02.02 Konu   :Venezuela TGA 20.08.2020 / 56709365 DAĞITIM YERLERİNE  Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın (TGA) onaylanması hakkında Karar 1 Haziran 2020 tarihli ve 31142 (1. Mükerrer) …

Venezuela TGA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)Read More »

2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :20117910-163.08    08.07.2020 / 55655618 Konu :2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki …

2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı 24545304-553.02 Konu Müeyyide İşlemleri Hk. Bilindiği üzere, İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitici yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının …

Müeyyide İşlemleri Hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Konu :Balda İkinci Denetim Sayı :94997749-553.01  24.01.2020 / 51685348 İlgi :10.01.2020 tarihli ve 51262621 sayılı yazımız. İlgi’de kayıtlı yazımızda, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda, kağıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında balda ikinci denetimlerin kağıtsız ortama taşınmasının öngörüldüğü ifade edilmiş ve TAREKS sistemi üzerinde gerekli işlemler yapılarak BİLGE sistemi ile …

Balda İkinci Denetim (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi (Genelge 2020/1)

Cumhurbaşkanlığından:  01.02.2020-31026 Resmi Gazete Konu: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi GENELGE 2020/1 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın (BK) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen “Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’ndan Çekilmesine Dair Anlaşma (Çekilme Anlaşması)” uyarınca; mezkur Anlaşma’nın yürürlüğe gireceği tarihten, taraflar …

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi (Genelge 2020/1)Read More »

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE Cumhurbaşkanlığından:   13.04.2019-30744 Resmi Gazete Konu: Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi  GENELGE 2019/6   “Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol”  ile  söz konusu Protokolün eki “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması, 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; mezkur Protokol ve eki Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar …

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiRead More »

Denizyolu Basitleştirme Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :96603261-161.99[GGM-Y160317]    05.02.2019 / 41416905 Konu : Denizyolu Basitleştirme Uygulaması   İlgi:     a) 17.12.2018 tarihli ve 39858863 sayılı yazımız. b) 28.12.2018 tarihli ve 40255352 sayılı yazımız.   Bilindiği üzere, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit …

Denizyolu Basitleştirme Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »