İthalat Tebliğleri

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)

Ticaret Bakanlığından: 07.01.2020-31001 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/4/2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/13) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.10.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)Read More »

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2019-30995 Resmi Gazete (3. Mükerrer) KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/9) Kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 …

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)Read More »